netTime 5

netTime 5

Solució de control horari, 100% web, intuïtiva, flexible i adaptable a tot tipus d'empreses. És una eina essencial de RRHH per gestionar l'absentisme. Facilita el registre de la jornada laboral dels treballadors i el compliment de la nova llei de l'Audiència Nacional. A través d'una única base de dades s'enllacen tots els mòduls del sistema, (horari, visites, accessos, tasques, etc.) Llibertat per crear diferents perfils de gestió del programa. Ofereix un sistema d'importació i exportació de dades des de la mateixa aplicació. Destaquem les tres utilitats del netTime que més valoren els nostres clients:

  • Monitor d'activitat: des d'una única pantalla es pot veure qui i a quina hora ha fitxat, resoldre les anomalies, etc., tot en temps real.
  • Gestor de jornades: des d'una única pantalla es té una vista de tots els horaris d'un departament i permet modificar torns, validar vacances, etc.
  • Llistats: creació fácil de qualsevol llistat amb les dades de tots els mòduls de netTime.

Descarregar fitxa tècnica

SPECManager 4

SPECManager 4

Instal·lada en grans corporacions, SPECManager és una plataforma que engloba totes les solucions derivades de la gestió d'una empresa (control horari, accessos, visites, pàrquing, evacuació, etc.). Tots els mòduls de l'aplicació estan enllaçats a través d'una única base de dades. Llibertat per crear diferents perfils de gestió de la plataforma. Ofereix un sistema d'importació i exportació de dades des de la mateixa aplicació. Destaquem les utilitats millor valorades pels nostres clients de SPECManager:

  • Solució multiempresa, multiconveni i multicentre. Realitza la gestió en paral·lel de cadascun i/o també es pot tenir una visió o informe global.
  • Personalització: Té una alta capacitat d'adaptació als requeriments més exigents de les grans empreses i una gran flexibilitat a ajustar-se perfectament a qualsevol regla de càlcul que exigeixi el conveni de la teva empresa.

Descarregar fitxa tècnica

Productes Relacionats

idSense

idSense

Gestió Horària
RWT

RWT

Control Horari i Control d'Accessos
Outside Works

Outside Works

App Mobile
Chatea con nosotros