Control d'evacuació

Control d'evacuació

El pla d'autoprotecció aborda la identificació i avaluació dels riscos, les accions i mesures necessàries per a la prevenció i el control de riscos, així com les mesures de protecció i altres actuacions que cal adoptar en cas d'emergència.

El pla d'emergència és el document que estableix l'organització dels mitjans humans i materials disponibles per a la prevenció de les emergències i per garantir, en cas que es produeixin, una evacuació ràpida, ordenada, controlada i eficaç.

El pla ha de desenvolupar aspectes com ara: l’emissió de senyal d'alarma, l’ordre d'evacuació, les vies d'evacuació, les sortides d'emergència, l’actuació dels equips d'emergència i els llocs de concentració (punts de trobada).

Com funciona?

 • EN EMERGÈNCIA

  En algunes ocasions, degut a la gravetat de les emergències, s'imposa la necessitat d'efectuar el desallotjament com a únic mitjà de protegir la integritat física dels treballadors.

  El mòdul d'evacuació estableix i comunica quines persones formen l'equip d'emergència, i té en compte la seva presència o no a l'empresa, la prioritat en l'equip i la responsabilitat que se li atorga en el pla d'emergències i avaluació del pla d'autoprotecció de l'empresa.
 • COMUNICACIÓ

  Emet i envia als responsables un llistat que informa del personal que es troba a l'empresa i la seva darrera ubicació, i facilita el recompte i la localització dels treballadors en cas de no presentar-se al punt de trobada assignat. La freqüència informativa i el mètode d'enviament o publicació de les dades es poden ajustar des del mòdul d'evacuació.
 • PUNTS DE TROBADA

  Els punts de trobada són ubicacions físiques, proveïdes d'un terminal de fitxatge, a les que han de desplaçar-se els treballadors en cas d'evacuació per emergència. Són zones amb característiques especials que s'assignen tant als treballadors com a altres grups com visites, contractistes, etc.
  Un centre pot tenir més d'un punt de trobada, depenent de les dimensions i del nombre de treballadors que hi ha.
  En aquests casos, totes les persones presents (mitjançant marcatge) en un punt de trobada, el tinguin assignat o no, es consideren fora de perill. A més dels punts trobada, també es poden definir zones segures que, per les seves característiques, permeten assegurar que els que s’hi troben estiguin fora de perill en cas d'emergència.
 • ACTUACIONS ESPECIALS DELS TERMINALS EN EMERGÈNCIA

  El mòdul d'evacuació també pot definir l'actuació de grups de lectors (normalment d'accés perimetral) en cas que es produeixi una emergència. Aquestes actuacions (normal, d'accés obert o bloquejat) es vinculen a situacions que afectin globalment els centres (normal, prealerta, emergència, fi d'emergència) i permeten fàcilment obrir accessos de sortida a l'exterior i impedir l'entrada al centre de treballadors que ja haguessin sortit.
  Des del mòdul d'evacuació es poden generar avisos acústics o lluminosos i configurar que des d'un terminal es puguin generar avisos d'emergència.

Destinat a:

 • Qualsevol tipus d'empresa, en tots els àmbits i mides (des de 25 a 50.000 treballadors).
 • Una o diverses seus, centres o fàbriques.
 • Diferents nivells de seguretat en l'accés.

Compatibilitat amb:

 • Gestió d'horaris
 • Control d'accessos
 • Control de visites.
 • Gestió de subcontractistes (CAE).
 • Connexió amb plataforma SAP
 • Terminals de control d’accessos (tecnologia de proximitat, i/o empremta), integrats o no en elements d’accés (barreres, torniquets, etc.).
Chatea con nosotros