Instal·lacions d'emmagatzematge de combustible

Instal·lacions d'emmagatzematge de combustible
Les instal·lacions reben el combustible directament per oleoductes connectats directament amb les refineries o es subministren també mitjançant vaixells tanc, i ho emmagatzemen en diferents tancs o dipòsits, segons el tipus de combustible. Els clients fan les seves comandes i envien els seus camions cisterna als carregadors de les plantes d'emmagatzematge, on recullen el combustible i el distribueixen a les estacions de servei o a d’altres punts de consum. Tot el procés de càrrega està automatitzat i compta amb estrictes mesures de seguretat.
Com funciona

Com funciona

En el control d'entrada s'identifica el conductor i el camió mitjançant un terminal i es comprova si la càrrega i el camió estan autoritzats a entrar i es realitza un control de pes. Si està autoritzat, accedeix al carregador on s’identifica de nou el camió i el conductor, es verifica l'ordre de comanda, es consulta l'existència de saldo de l'operador i, si tot és correcte, es subministra el combustible sol·licitat. Després de la càrrega accedeix a la zona d'impressió de la documentació, on, prèvia identificació, es comprova el pes màxim de sortida i s'imprimeix la documentació comercial i fiscal, que s'envia també al client. Finalment, si tots els passos anteriors es desenvolupen correctament, el control de la sortida de la planta permet que el camió i el conductor abandonin la instal·lació. Els terminals de SPEC monitoritzen totes les maniobres associades a l'accés i operativa en els carregadors de combustible (zones d'alt potencial explosiu) des de la identificació dels conductors fins al seguiment dels vehicles (les tractores i els remolcs cisterna) durant tot el procés fins a la sortida.

Destinat a:

  • Empreses amb zones d'alt potencial explosiu (magatzem de combustible, refineries, plantes petroquímiques, etc.).
  • Diferents nivells de seguretat en l'accés.
Chatea con nosotros